អំពីប្លុក

ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសយើងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការរីកចំរើន ដូចនេះទើបបានជាខ្ញុំបាទខិតខំបង្កើតនូវប្លុកនេះឡើងដើម្បីជាការចែករំលែកនូវពត៏មានថ្មីដែលមាននៅក្នុងប្រទេស និង ក្រៅប្រទេស។

ប្លុកនេះមាន Content​​ សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ពត័មាន កំសាន្ត បច្ចេកវទ្យា កម្រងរូបភាព ឯកសារផ្សេងៗ និង ការទំនាក់ទំនង ។ អំពីពត៍មាន​ គឺយើងខ្ញុំបានធ្វើការ Update នូវពត៍មានដែលថ្មីៗដែលកើតមាននូវក្នុងប្រទេស និង ក្រៅប្រទេសជូនទៅដល់អ្នកទស្សនា។ អំពីកំសាន្តគឺយើងខ្ញុំបានធ្វើការ Upload នូវពត៍មានដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាដែលមានក្នុងវិស័យសិល្បៈ និង បានUploadនូវចម្រៀង​ និង វិដេអូរួមបញ្ចូលផងដែរសំរាប់អោយអ្នកស្តាប់និងអាចទាញយកបានទៀតផង។ អំពីបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់បង្ហាញនូវការវិវឌ្ឍន៏បច្ចេកវិទ្យារបស់កុំព្យូទ័រ និង ទូរស័ព្ទដែលមានគ្រប់ Model​។ អំពីកម្រងរូបភាព គឺយើងខ្ញុំបានធ្វើកាUpload នូវរូបភាពផ្ទាល់ខ្លួន រូបភាពតារា និង រូបភាពធម្មជាតិ។​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: